Typer av filterpapper

- Oct 09, 2015 -

Kvalitativt och kvantitativt filterpapper kan delas in i två typer. I tillämpningen av analytisk kemi, när efter filtreras för att separera de sediment oorganiska föreningarna, samla i restmaterialet på filterpapper, kan användas för att beräkna Omsättningshastighet i experimentell process. Kvalitativt filtrerpapper efter filter har mer fibrer bomull, och därför gäller endast kvalitativt; filter papper, särskilt för grå-nivå filter genom en särskild behandlingsprogram, och faktiskt kan motstå kemiska reaktioner, så färre föroreningar genereras, kan användas för kvantitativ analys. Förutom de allmänna laboratorium filterpapper, liv och arbeten på papper en hel del applikationer. Är en allmänt Använd papper kaffe filterpapper, tepåse yttre filter ger hög flexibilitet och hög våt hållfasthet. Andra luft filterpapper med de suspenderade partiklarna i luften och fiber filterpapper i olika industriella tillämpningar.

Related Products